De Geitenwei

St. Geitenwei  –  Reginahof 13,  5282 GC Boxtel

Telefoon:  06-19418212  Email: geitenweiboxtel@hotmail.com

De Geitenwei al 30 jaar een begrip in Selissen.

De doelstellingen van de Geitenwei zijn:

  1. Het dichterbij brengen van de dieren bij de mensen.
  2. Een sociale functie. De Geitenwei is een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners ongeacht, geslacht, leeftijd, achtergrond, cultuur enz.
  3. .Natuur- en milieu-educatieve functie; op een leuke en ontspannende leren over de dieren en hun leefomgeving.

De Geitenwei heeft ook een functionele taak. Vrijwilligers werken dagelijks op de geitenwei om de dieren te voeren en te verzorgen. Daarnaast worden er zowel door de dagelijkse vrijwilligers, ook door andere vrijwilligers extra werkzaamheden (onderhoud) verricht. Leerlingen van HUB kunnen stage lopen. En mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen onder begeleiding mee werken. Kinderen mogen  de pony  verzorgen. (borstelen).

Op de Geitenwei wonen naast de geiten , ook twee pony’s, schapen, eenden,  kippen en konijnen Ook staat er een volière met vrolijke fluiters

De Geitenwei is elke dinsdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur voor de (groot) ouders en hun( klein)kinderen

Verder is de wei open als er vrijwilligers aanwezig zijn. Vraag dan wel eerst aan de vrijwilliger of je een kijkje mag nemen op de wei.

De Geitenwei is naast een dierenwei ook een plaats waar regelmatig door vrijwilligers activiteiten voor de wijk georganiseerd worden zowel voor kinderen als volwassenen.

De Geitenwei krijgt subsidie van de  gemeente Boxtel, maar dat is niet toereikend voor alle kosten.

Het Adoptieplan is een manier om aan extra financiële middelen te komen..

Door een dier te adopteren dragen bewoners  bij aan de verzorging van de dieren, maar geven ook financiële ruimte voor  het organiseren van leuke activiteiten voor de wijk (en omgeving)! Wil je een dier adopteren vraag even om informatie.

Bestuur:

Voorzitter: Hennie Kempen

Secretaris: Anky Moonen (coördinator van de activiteiten)

Penningmeester: Anton van Summeren (beheerder algemeen)

Petra Pointers, (coördinator dierenverzorging)