“Je hebt wel degelijk invloed”
Kübrâ Atalay verwelkomt me hartelijk in haar ouderlijk huis aan de St. Willibrordstraat.
Ze is geboren en getogen Boxtelse en heeft haar leven in Selissenwal gewoond. Ze studeert op dit moment rechten in Nijmegen. Op dit moment is Kübrâ bezig met haar master en ze hoopt voor februari 2015 af te studeren. Ze wilde graag in de rechtswinkel als vrijwilliger werken om praktijkervaring op te doen. “Je kunt veel leren uit boeken, maar de praktijk is nog altijd de beste leerschool.” Maar het CDA vroeg haar zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad. Boxtel heeft gekozen, en op 27 maart jl. werd ze als raadslid geïnstalleerd.

Andere kant

Landelijk is Kübrâ actief in de nieuwe stichting ‘Het Nieuwe Wij’. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren, wil deze stichting mensen en dan vooral de biculturele Nederlanders sociaal en maatschappelijk bewust maken. “Heel vaak zeggen mensen: ‘Politiek, dat is niks voor mij. In Den Haag zijn het alleen zakkenvullers’,” aldus Kübrâ. “We willen graag de andere kant laten zien. Heel veel beslissingen die ons allemaal aangaan, worden door de politiek genomen en daarvan moet je je bewust zijn. Daar heb je wel degelijk invloed op.”

Grondwet

Voor Kübrâ is artikel 1 van de Grondwet erg belangrijk:  ‘Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’ Waarom dan het CDA en niet een andere partij? ” Het CDA heeft vier grondbeginselen die mij enorm aanspreken. Solidariteit, rentmeesterschap, publiekelijke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid.” En met name dat laatste vindt Kübrâ erg belangrijk: ‘Eerst zelf doen en pas als je het niet zelf kunt, aankloppen bij de overheid’.

Fijne wijk

“Selissen is een enorm fijne wijk,” vindt Kübrâ. “Het liefst blijf ik hier mijn hele leven wonen. Er is veel sociale samenhang. Mensen geven echt om elkaar. Dat merk je, dat voel je. De laatste jaren is er enorm geïnvesteerd om er een mooiere wijk van te maken met ver- en nieuwbouw. Daarnaast is het een heel open wijk met veel licht, ook ’s avonds.”

Op mijn vraag waar ze over zes jaar wil staan, antwoordt ze bedachtzaam: “Ik hoop nog steeds hier te wonen, de eerste zittingsperiode in de raad is dan voorbij. Ik hoop dat ik veel heb betekend en daarna ook nog veel kan betekenen voor Boxtel, en natuurlijk hoop ik dan een leuke baan te hebben. Pf, dat zal nog niet meevallen!”

Dirk Struycken