“Het gaat niet om onszelf, maar om het grote geheel.”

Ook al noemt Eric Schoones zichzelf een ‘nogal onzichtbare wijkbewoner’ hij is wel druk bezig met ideeën die wijkgericht zijn. Zo schreef hij het inspiratieboek voor sociale cohesie en duurzaamheid WereldSchoolWereldWijk, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Eric nam daarvoor interviews af bij een aantal schoolleiders. “Voor een duurzame toekomst moet je bij de jeugd beginnen,” licht Eric toe.  “Dan heb je meteen een grotere groep te pakken, zoals ouders en andere betrokkenen.”

Uit de interviews kwamen onder andere concrete tips voort. “Taken opsplitsen en het samen doen, werkt beter,” citeert Eric de aanbevelingen van een  de schoolleiders. “Laat iedereen het op zijn manier doen, je zult zien dat er creativiteit en betrokkenheid loskomt. Laat zien wat goed gaat, geef complimentjes en vier het succes. Wil vooral niet te veel in één keer. Bouwen aan duurzaamheid en sociale cohesie is werk van lange adem.” Waarna Eric eraan toevoegt: “Maar hier in Selissenwal gebeurt al heel veel.”

Duurzaamheid en muziek

Duurzaamheid ligt Eric zeer na aan het hart. “Toen de Kleine Aarde mij vroeg of ik voor hun blad wilde schrijven, raakte ik erg geboeid. Ik heb zeven jaar voor hun blad geschreven, tot het einde van de Kleine Aarde toe.” Sindsdien heeft Eric al  vijf boeken over duurzaamheid geschreven.

En dan komt de cruciale vraag aan Eric, die behalve schrijver en publicist óók pianist en muziekdocent is: wat is de link tussen muziek en duurzaamheid?

Daar heeft Eric een verhelderend antwoord op: “Duurzaamheid houdt onder meer recycling in. En dat doen componisten ook: ze bewerken muziek van andere componisten. Je herkent een thema van Paganini misschien niet meer zo gemakkelijk in een bewerking van Rachmaninov. Zo herken je ook geen aardappelschillen meer in een golfballetje dat van aardappelschillen is gemaakt. Het ziet er exact uit als een gewone golfbal. Maar dan zonder zware metalen.”

Eric legt de kern van de zaak glashelder bloot: “Het gaat niet om onszelf, maar om het grote geheel: dat alles met elkaar samenhangt. Als je dat ziet, dan ga je ook toekomstbestendiger denken. Muziek en andere kunstvormen kunnen daarbij helpen.”

Het boek WereldSchoolWereldWijk is gratis verkrijgbaar bij Eric Schoones of te downloaden via www.ericschoones.nl