Selissenwal

Een mooie wijk

Een wijk om trots op te zijn

Historie van Selissenwal 

Historie Selissenwal

De wijk Selissenwal in zijn huidige vorm wordt grofweg omgrensd door de volgende wegen: Bosscheweg vanaf restaurant De Ketting, Baandervrouwenlaan, Parkweg, Molenwijkseweg, Redoutestraat, Achterberghstraat, rotonde Munsel.

In de afgelopen tachtig jaar is het aanzien van deze omgeving ingrijpend veranderd. Velen van de huidige wijkbewoners zijn mogelijk niet helemaal op de hoogte van de ontstaansgeschiedenis van hun wijk. Daarom vond de redactie van de wijkkrant het een leuk idee om in drie delen de historie van Selissenwal te beschrijven.

 

De hoofdlijnen van de geschiedenis passeren de revue, volledigheid is niet nagestreefd. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Boxtels weekblad Brabants Centrum verscheen in 1985 de uitgave “Boxtel: kijk nòu ‘ns!”, een verkenning van Boxtel in het verleden,  met woord en beeld. Bij het schrijven van de geschiedenis van Selissenwal is dankbaar gebruikgemaakt van dit historisch spitwerk door het Brabants Centrum.

Lees hier de historie van Selissenwal

Woonstichting St. Joseph

Teksten over de ideeën, voorbereidingen, afbraak en opbouw komen begin juli.

Wandelpaden door de wijk

Hier kunt u drie wandelpaden met uitleg downloaden

Platform Selissenwal

Klankbord en spreekbuis van onze wijk selissenwal.

De Walnoot

Hier leest u over de activiteiten die er in de Walnoot plaatsvinden.

Bewoners uit de wijk

Alles over onze bewoners, hun achtergrond en hun werk.