Selissenwal

Een mooie wijk

Een wijk om trots op te zijn

Platform Selissen is het wijkorgaan van Selissenwal

Introductie

In 1992 kwamen verschillende groeperingen uit de wijk voor het eerst bij elkaar om hun krachten te bundelen om meer invloed uit te kunnen oefenen naar de gemeente. De bouwvereniging St. joseph (nu Joost), de parochie, het Pakistaanse comité, Stuw (later Delta, nu contour de Twern), de Walnoot, de Walpoortschool en de winkeliersvereniging richten op 2 juli 1993 de vereniging Platform Selissen op met als doel: het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Selissen, door belangen te behartigen en bewonersactiviteiten te organiseren.

De doelstelling van Platform Selissen is nog steeds het behartigen van de belangen van wijkbewoners.

Platform Selissen heeft een dagelijks bestuur  en organiseert bijeenkomsten, waar  alle  bewoners welkom zijn om mee te praten, te denken en te werken aan de wijk.

In samenspraak met bewoners is in 2014 het wijk ontwikkelingsplan opgesteld, en zijn er voor de periode 2014-2018 concrete punten vastgesteld waaraan gewerkt wordt.

Om aan die punten te werken worden er werkgroepen opgericht en weer opgeheven.

Het platform is bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen van wijkbewoners en draagt er zorg voor dat daar wat mee gedaan wordt.

Op de bijeenkomsten van het Platform zijn alle bewoners en organisaties van harte uitgenodigd om mee te praten over onze wijk en mee te werken aan de leefbaarheid van de wijk.

Naast de samenwerking met wijkbewoners is er ook een Actieteam, waarin medewerkers zitting hebben van verschillende professionele organisatie en waar nauw mee samengewerkt wordt

Platform bestuur en werkgroepen

Bestuur Platform Selissen

voorzitter

Jan Pennings,

vice voorzitter

Frans van Erve,

secretaris en penningmeester

Marria van den Hoven,

bestuursleden

Jeanne Sterks

Mohammed Rahmoune

Jo van Son

Het Actieteam

Gemeente Boxtel

 • Wijkwethouder | Wim v.d. Zanden
 • Wijkmakelaar | Mieke v.d. Donk
 • Openbare werken | Peter van de Sande

Woonstichting Joost

 • Wijkconsulent | Thierry Farla
 • Wijkcoordinator | Marijn Rutjes

Contour de Twern

 • Buurtverbinder / Femke Sweep
 • Opbouwwerker | Karin van Ditmars
 • Yasmir Ataf | jongerenwerker
Prinses Amaliaschool

 •  Directeur | Joris Spekle

Brede school Boxtel

 •  Directeur | Ghislaine de Brouwer

Politie

 •  Wijkagent |Diana v.d. Doelen

Gemeenschapshuis De Walnoot

 •  Beheerder | Gerard Thijs en Hans Sleger

Platform Selissen

 • Jan Pennings
 • Marria van den Hoven
 • Mohammed Rahmoune
Werkgroepen en aanspreekpunt vanuit het bestuur van Platform Selissen.

Werkgroep Activiteiten

Jeanne Sterks

 • Kreatief, handwerkgroep
 • Kerstmarkt

Werkgroep Communicatie

Marria van den Hoven

 • Website

Werkgroep groen en openbare werken

 • Moestuinen | Marria van den Hoven
 • zwerfvuil | Jo van Son

Werkgroep ontmoeten

Jan Pennings

Werkgroep veiligheid

Jan Pennings

Wandelpaden door de wijk

Hier kunt u drie wandelpaden met uitleg downloaden

Historie Selissenwal het verhaal

Klankbord en spreekbuis van onze wijk selissenwal.

De Walnoot

Hier leest u over de activiteiten die er in de Walnoot plaatsvinden.

Bewoners uit de wijk

Alles over onze bewoners, hun achtergrond en hun werk.