“De wijk is prachtig opgepimpt.”

Deze keer zijn we te gast bij Kees Bekers in zijn prachtige appartement in De Ridder. Hij is daar sinds drie jaar voorzitter van de VvE, Vereniging van Eigenaren.

Hoe bent u ertoe gekomen om dit te gaan doen?

“Ze stonden hier aan de deur om mij te vragen. Dat zal wel komen omdat ik meer dan veertig jaar een bestuursfunctie heb gehad bij ODC waarvan acht jaar als voorzitter. Verder ben ik ook nog ruim twintig jaar lid van de Boxtelse Sportraad. En voor mijn dochter die hier in Boxtel een winkel in kinderkleding runt, onderhoud ik de webshop.”

Wat doet de VvE zoal?

“Globaal komt het erop neer dat de bewoners ‘achter de voordeur’ zelf verantwoordelijk zijn en dat de VvE daarbuiten in beeld komt, al dan niet met vrijwilligers. Het betreft dan met name regulier en groot onderhoud van het complex. De bewoners dragen hier maandelijks aan bij. Een deel van het geld wordt aangewend voor regulier onderhoud en een deel wordt toegevoegd aan een reserve voor groot onderhoud aan het gebouw. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering mogen de bewoners zich hierover uitspreken en meebeslissen. De administratie van het geheel is toevertrouwd aan een extern bedrijf: Ibotec.”

Hebt u nog andere bezigheden?

“Vanaf 1997 gaan mijn vrouw Thea en ik ieder jaar naar Afrika waar we onder andere in Gambia enkele eigen projecten runnen. Alleen het afgelopen jaar zijn we niet gegaan vanwege de dreiging van ebola. We proberen onderwijs voor arme kinderen te stimuleren, door bijvoorbeeld schoolgeld te betalen. Verder bieden we hulp met kleding en voedsel zoals rijst. Gelukkig kunnen we vanuit het thuisfront steeds rekenen op warme steun en sympathie van kennissen en vrienden.”

Tot slot, wat vindt u van de wijk?

“Prachtig opgepimpt, ik kan niet anders zeggen. Totaal veranderd van aanblik. Wel zijn er naar mijn mening nog te veel plekken met te veel zwerfafval. Bestrijding lijkt echt lastig en tijdrovend te zijn. En het is ook lang niet altijd gemakkelijk elkaar hierop aan te spreken. Maar het zal wel goed komen, we hebben er immers allemaal belang bij!”