Contactpersoon:

Marria van den Hoven

0411-673703

platformselissen@ziggo.nl

We hebben verschillende stukjes groen, waar buurtbewoners gebruik van mogen maken.

  1. Achter de flat aan de Baandervrouwenlaan/Vaandelstraat ligt de Vriendschaptuin. Die tuin is door bewoners van de flat en buurtbewoners van een saai grasveld omgetoverd in een tuin met bloemen, een stilteplek, kruiden, fruit en een speelplaats voor kinderen. De tuin is vrij toegankelijk, maar wordt  s avonds afgesloten. Bewoners die willen helpen de tuin te onderhouden zijn van harte welkom. Of als je alleen maar lekker in het zonnetje wilt zitten: er staan stoelen en een bankje.
  2. Op initiatief van lokale agenda is het Dommellandje aan De Tijver, deels omgeploegd en beschikbaar gesteld voor hobbytuinierders.Een aantal wijkbewoners heeft daar in stukje grond in gebruik. Het terrein is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden. Op het hek hangt een bord waar dat op staat.

Jaarlijks wordt op nieuw bekeken hoe het landje verdeeld wordt. Er worden contracten opgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Achter Luidina ligt een mooie tuin waar je fijn kunt wandelen en genieten van de bloemenpracht. De tuin wordt  op maandagochtend bijgehouden door een groep vrijwilligers.

Aan de van de Voortweg lig de zgn vlindervriendelijke tuin, met bankjes maar ook met beweegtoestellen.

In de St Willibordstraat is een natuurtuin aangelegd door wijkbewoners, die tuin wordt door hen onderhouden.