Werkgroep veiligheid

Werkgroep veiligheid

Contactpersoon vanuit het bestuur: Jan Pennings   Bestuursleden Stephan van de Vries Diny Stolvoort Ad van Weert Marlies Hobbelen Marria van den Hoven Werkgroep veiligheid De werkgroep brengt de situatie voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking in beeld...
Werkgroep Foetsie (zwerfvuil)

Werkgroep Foetsie (zwerfvuil)

Contactpersoon vanuit het bestuur: Jo van Son   Werkgroep Zwerfvuil De werkgroep beschikt  over een afvalcontainer, prikkers,knijpers en hesjes. Er zijn  4 zwerfvuilopruimgroepen Oranjestraatvereniging, draagt zorg voor Frederik Jan Ottostraat, Poolsestraat en...
Werkgroep Communicatie

Werkgroep Communicatie

Redactie Dirk Struijken 0411-672550 dirk.struyken@ziggo.nl   Marria van den Hoven 0411-673703 mgthijs@home.nl   Wijkkrant Na een aantal succesvolle jaren is de wijkkrant in 2015 gestopt als huis aan huisblad voor de wijk Selissen. De krant is niet helemaal...
Werkgroep Kerstmarkt

Werkgroep Kerstmarkt

Contactpersoon vanuit het bestuur: Jeanne Sterks, jsterks@home.nl Tel   06-30621604 stuurgroep Jeanne Sterks Mieke Moonemans Jeanice Westerman Kubra Atalay     De stuurgroep organiseert met hun werkgroep de jaarlijkse kerstmarkt in samenwerking met de...
Werkgroep activiteiten

Werkgroep activiteiten

Contactpersoon vanuit het bestuur: Jeanne Sterks, jsterks@home.nl Tel   06-30621604   coordinator | Jeanne Sterks Jacqueline Boleij Najat Rahmoune   In 2010 heeft een aantal bewoners uit Selissenwal samen met het opbouwwerk van ContourdeTwern  deze activiteit...