Weetjes over bewoners

Selissenwal  heeft ongeveer 3.500 inwoners  hiervan zijn er  1.730 mannen en 1.760 vrouwen. 2% is jonger dan 24 jaar, 28% is tussen de 25 en 45 jaar en 25%  is ouder dan 45 maar jonger dan 65 jaar. Selissenwal telt 1.640 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2,2 gezinsleden. 30% van de huishoudens hebben kinderen en 31% van de huishoudens hebben geen kinderen. De resterende 38% betreft 1-persoonshuishoudens. Verder is ongeveer 30% van niet-Nederlandse afkomst en zijn er meer dan 50 nationaliteiten in onze wijk. En daarnaast hebben we met zijn allen nog eens 1500 auto’s en 115 bedrijfsauto.

Een groot deel van de bewoners is actief in en voor de wijk Selissenwal. Zij zetten zich als vrijwilliger in voor De Walnoot, De Geitenwei, De Oranjestraat, Platform Selissen, Kijk op Selissenwal, bewonerscomités, buurtverenigingen, ze maken muziek, of kunst, houden een stukje van de wijk schoon, tuinieren samen in de buurtmoestuin, helpen hun buren.

Hier  laten we wijkbewoners aan het woord en vind je informatie over en voor wijkbewoners.